Za dlouhodobé úvěry jsou považovány takové, které mají splatnost delší pěti let. Jako typický představitel každého hned napadnou hypotéky, ale jako dlouhodobé úvěr funguje i mnoho dalších, běžné spotřebitelské a hotovostní nevyjímaje.

Hypotéka, i ta americká

Úvěry ručené nemovitostí jsou nejčastěji právě dlouhodobé. Splatnost v některých případech dosahuje až 40 let a trpělivost poskytovatelů je v tomto případě způsobena právě tím, že úvěr je kvalitně zajištěn nemovitostí, která neztrácí svou hodnotu, ba naopak na ceně spíše nabývá.

Mezi oblíbené dlouhodobé úvěry patří i hypotéka americká, která je stejně jako ta běžná ručená nemovitostí, ale už není na nákup nemovitosti primárně určena. Peníze jsou poskytovány neúčelově, takže si s nimi dlužník může nakládat dle své libosti.

Leasing a úvěr na automobil

Další typické dlouhodobé úvěry, občas ale i úvěry střednědobé. V obou případech může být úvěr ručen vozidlem, respektive u leasingu není vozidlo ani ve vlastnictví dlužníka, dokud ten půjčku nesplatí.

Tyto půjčky mají také velmi nízký úrok a dlouhou splatnost – často jsou ještě výhodnější, než samotné hypotéky, protože úrok je zde vyvažován různými bonusy a slevami, například pojištěním v ceně, nebo snížením ceny o desítky tisíc korun. To je zapříčiněno snahou automobilek a prodejců vozidel motivovat k nákupu automobilů, které jsou zejména od roku 2008 velmi těžko udatelným zbožím, protože lidé v těžké ekonomické situaci více šetří a mají méně peněz, které se jim nechce tolik vrážet do moderních automobilů.

Hotovostní dlouhodobé úvěry

Dlouhodobé úvěry z řad hotovostních jsou spíše výjimkou. Některé společnosti ale nabízejí i úvěry na 5 i 7 let. U některých nebankovních subjektů se lze setkat i s půjčkou ručenou nemovitostí, která může mít delší splatnost, ačkoliv zde už můžeme mluvit spíše o americké hypotéce. Ta však v jádru není nic jiného, než hotovostní dlouhodobý úvěr ručený nemovitostí.