Při pořizování movitých i nemovitých věcí pomocí úvěru není vždy nutné žádat o úvěr nový. Při splnění všech podmínek může dojít i k takzvanému převzetí úvěru, které je důležité pro nákup/prodej věcí, které jsou pořizovány formou úvěru.

Převzetí hypotečního úvěru

Peníze

Peníze

Typickým převzetím úvěru je právě případ s hypotékou. Děje se to poměrně běžně, ať už z důvodu, že dosavadní dlužník už nemůže splácet, nebo se jen prostě chce nemovitosti zbavit ještě před doplacením hypotéky. Převzetí úvěru je mnohdy důležité i pro kupující, kteří nemusejí mít hotovost na nákup celé nemovitosti, ani si vyřizovat hypotéku novou, kterou by se splatila ta stávající,…

Prostě a jednoduše, převzetí úvěru je mnohdy tou lepší a levnější variantou. Jenže to nejde jen tak. Pravidlem nejdůležitějším je, že nový dlužník musí splňovat kritéria pro udělení úvěru, stejně jako je splňoval dlužník stávající. U bank jde především o bonitu a dluhovou bezúhonnost. Pokud s tím všechny strany souhlasí a k převzetí úvěru dojde, splácení probíhá jako doposud, pouze ho už provádí nový dlužník. Pro převzetí úvěru je také typické to, že původní dlužník si řekne i o přímou platbu, protože už zpravidla část úvěru splatil. To je ale velmi individuální a záleží to na hodnotě úvěrované nemovitosti a na době, po kterou bylo do převzetí spláceno. Dlužník však nemůže doufat v návrat všech vložených prostředků, proto je převzetí výhodné i pro kupce.

Převzetí úvěru na auto

Druhý typický případ, úvěr na automobil. I zde jsou podmínky převzetí úvěru totožné – nového dlužníka musí věřitel schválit. Pokud není auto zároveň i zástavou úvěru, stávající majitel ho může prodat i běžným způsobem za tržní cenu a dluh splácet až do konce. I zde je ale převzetí úvěru často i v zájmu nového majitele, který alespoň nemusí zaplatit hodnotu vozidla rovnou.

Zdroj obrázku: sxc.hu