V článku o investičním úvěru jste se mohli dovědět o financování investičního plánu formou půjčky. U provozního úvěru jde naopak o financování běžných činností spjatých s fungováním společnosti a další specifické události. Jak vlastně provozní úvěr podnikům pomáhá a lze ho v dnešní ekonomicky nejisté době vůbec získat?

Provozní úvěr pro zajištění cash-flow

Velmi často je provozní úvěr využíván pro zajištění cash-flow. V některých oborech je totiž zpožděna platba za dodané služby a zboží, a pokud společnost nemá dostatek úspor, může jí období mezi dodáním služby a jejím proplacením dosti ublížit. A to i když nedojde ke zpoždění platby ze strany odběratele.

Druhým případem, ještě vážnějším, je situace, kdy nejsou faktury proplaceny včas a společnost je na nich závislá. Pokud k tomu dojde, jedinou možností jak čas překlenout, je využít provozní úvěr. Tato situace položí ročně řadu společností, protože úvěr často ani nepomůže, protože odběratel už třeba nezaplatí nikdy, nebo až příliš pozdě. Tato provázanost mnohdy způsobí, že pád jedné společnosti zapříčiní pád dalších, které třeba do té doby fungovaly poměrně bezproblémově. Pokud ale není situace extrémní, provozní úvěr dokáže výrazně pomoci.

Provozní úvěr na běžné fungování

Zde je situace vlastně velmi podobná, ale není přímo navázána na splatnost faktur a platby od odběratelů. Stejně jako si mnohé domácnosti v těžších chvílích vypomohou půjčkou na běžné výdaje, činí tak i společnosti. Běžné to je například v menších společnostech, které podléhají sezónním výkyvům, takže některá období jsou ztrátová a jiná vysoce zisková. Opět, pokud není vybudována dostatečná rezerva, lze využít provozní úvěr.

Formy provozního úvěru

Provozní úvěr může mít mnoho forem. Běžný je například kontokorentní úvěr, díky kterému má společnost vždy po ruce rezervu, kterou může v časech potřeby čerpat.

Obdobné funguje i revolvingový úvěr, který podniku poskytuje pohodlí – po částečném splacení úvěru lze opět čerpat další finance až do výše původně sjednaného úvěru. Banka jen nastaví limit a zbytek je na společnosti. I když je vše samozřejmě řešeno přes bankéře, už kvůli účelovosti každého provozního úvěr.