Pojem účelový úvěr asi netřeba příliš vysvětlovat. Jde o typ úvěru, u kterého věřitel peníze poskytuje za určitým účelem. Povinností dlužníka je předložit informace o tom, k čemu budou peníze využity. V určitých případech jsou peníze čerpány dokonce pouze zpětně oproti předloženým fakturám.
Druhy účelových úvěrů
Velká část úvěrů je účelových, ať už z důvodu, že účel