Pojem účelový úvěr asi netřeba příliš vysvětlovat. Jde o typ úvěru, u kterého věřitel peníze poskytuje za určitým účelem. Povinností dlužníka je předložit informace o tom, k čemu budou peníze využity. V určitých případech jsou peníze čerpány dokonce pouze zpětně oproti předloženým fakturám.

Druhy účelových úvěrů

Velká část úvěrů je účelových, ať už z důvodu, že účel úvěru je zároveň i jeho zástavou (hypotéka, úvěr na auto), nebo protože byl úvěr ušit dané službě, nebo výrobku na míru a věřitel s prodejcem přímo spolupracuje a úvěr nabízí jako jednu z forem financování nákupu.

Jako modelový účelový úvěr, lze bezesporu uvést hypotéku. Ta je ve všech svých formách, kromě americké (ne)hypotéky přísně vázána na jasný účel, ať už je jím pořízení nemovitosti, rekonstrukce nemovitosti, nebo výstavba. U hypotéky je také většinou pravidlem, že účelem hypotéky, tedy nemovitostí, se i ručí. Banka má tak byt či dům v zástavě, kdyby se dlužníkovi náhodou nepodařilo splatit úvěr.

Dalším typickým účelovým úvěrem je obyčejný nákup zboží, nebo služeb na splátky. V takovém případě dokonce nejdou peníze ani přes dlužníka, ale věřitel rovnou platí poskytovateli/prodejci, načež věřitel obdrží věc, nebo přijme službu. U menších nákupů není zpravidla vyžadována žádná zástava, ale například u pořizování automobilu, nebo jiného vozidla je tento vůz často zároveň zástavou.

Mezi účelové úvěry pak patří i různé podnikatelské půjčky, ať už investiční, nebo provozní, kdy banky mimo jiné posuzují i celkovou kondici společností, či podnikatelů a často požadují nějakou formu zástavy.

Neúčelové hypotéky

Už jsme zmínily, že některé hypotéky nepatří mezi účelové úvěry. Jde o takzvané americké hypotéky, kdy je oproti zástavě nemovitosti čerpána finanční hotovost, jejíž využití je ale zcela na dlužníkovi.