Jedním ze stádia v nespláceném úvěru je i jeho zesplatnění. Dalo by se říct, že zesplatnění úvěru je první vážný problém pro dlužníka, který své závazky není schopen, nebo ochoten řádně plnit.

Zesplatnění úvěru znamená konec trpělivosti

Jednoduše řečeno, zesplatnění úvěru je poslední krok, který s vámi bude věřitel řešit. Předcházím mu písemné upozornění o tom, ke kterému datu bude úvěr zesplatněn, pokud dlužník svůj dluh nedoplatí a nezačne například řádně splácet. Zesplatněním vám dává společnost najevo, že už jí došla trpělivost a že teď se situace bude řešit jinak.

Co následuje?

To co následuje, není příliš příjemné. Věřitel začne činit kroky k vymožení dlužné částky. Kroky, které jsou vymahatelné a zároveň pro dlužníka dost drahé. Může buď svou pohledávku přeprodat třetí straně, typicky společnosti specializující se na vymáhání dluhů, nebo dát případ k soudu a požádat o exekuci. Obě dvě varianty s sebou nesou velké přidané náklady. Často se tak i malý dluh zmnohonásobí a místo pár stovek platíte tisíce.

Mnohem horší je ale samozřejmě riziko exekuce, které v extrémních, ale nikterak vzácných případech končí ztrátou střechy nad hlavou.

Zesplatnění úvěru se vyhněte

Ať se na to díváte jakkoliv, zesplatnění dlužníkovi a vlastně ani věřiteli moc velkou radost nedělá. Vyhnout se mu dá poměrně složitě, jste-li tedy v tak závažné finanční situaci, že své závazky splácet nezvládáte, ale do určité míry to může dlužník ovlivnit svým přístupem. Ten by měl být 100% upřímný, otevřený a velmi komunikativní. Pokud věřitel uvidí intenzivní snahu o nápravu situace, bude ještě rád, že nemusí dávat dlužníka k soudu a exekuci, protože návratnost investic není při těchto způsobech vždy ideální.

Pokud už vám tedy zesplatnění úvěru hrozí, zkuste znovu kontaktovat věřitele a realisticky se dohodnout na novém splátkovém kalendáři.